Etiket - wdr nedir

Kamera Terimleri ve Kısaltmaları

Kamera Terimleri

AGC (Automatic gain control) :
Otomatik kazanç kontrolü. Düşük ışık seviyelerinde video işaretinin seviyesini yükselten elektronik devre AGC açıkken resimde gürültü olabilir  Kamera özellikleri düşünülürken AGC kapalı alınmalıdır.
ALC (Automatic level control) :
Otomatik irisli lenslerde peak/average kontrolü olarak da bilinir
Bu ayar “peak” yapılırsa ekrandaki parlak bölgeler daha detaylı,
“average” yapılırsada karanlıkta kalmış bölgeler daha detaylı görülür.
Automatic Iris :
Kameraya gelen ışığı otomatik olarak ayarlayan lens.
Lensin içinde ufak bir motor ve kuvvetlendirici bulunur (video drive) ve kameradan gelen bir kontrol işareti yardımı ile video işaretinin seviyesini sabit bir değerde (1Vp-p) tutmaya çalışır.
Lensin üzerinde, “tepe (peak)” ve “ortalama (average)” olarak değişen ışık şartlarına göre kullanmak için iki manuel kontrol bulunur.
AWB (Auto white balance) : Kamera terimleri
Renkli kameralarda kameranın çevredeki ışık miktarına göre otomatik olarak renkleri ayarlaması.
ATW ( Auto Tracing White ) :
Renkli kameralarda kameranın çevredeki renk sıcaklığına göre otomatik (veya manual) olarak renkleri ayarlaması.
Back focus (ince netlik ayarı) :
Değişik arka odak uzaklıklı (back focus) lenslerin oluşturduğu netlik kaymalarını gidermek için kameranın algılayıcısını ileri veya geri mekanik olarak kaydırma. Zoom lens için önemli bir ayardır.
Bandwidth (bant genişliği) :
Spektrumda, işaretlerin taşınması için belirlenmiş frekans bölgesi.
BLC (Backlight compensation) :
Kamera bir pencere veya cam kapı gibi bir yere bakıyorsa, arkadan gelen ışığın kişilerin yüzlerini karartmaması için arkadaki ışığın bastırılması. Kameraya gelen ışık miktarı artarsa kamera üzerindeki oto iris lens yardımıyla ve otomatik shutter ile bu ışığı kısmaya çalışır.
Işık ile kamera arasında bir cisim varsa bu nedenden dolayı kararır ve görülmesi zorlaşır. Backlight özelliği olan kameralarda arkadan gelen ışık bastırılarak önde kalan cisimlerin görülmesi sağlanır.
C-mount : 2/3″ ve 1″ lensler için standart montaj .
Lensin arka yüzeyi ile odak uzaklığı arası 17.526 mm’dir.
Bir C-mount lens, bir CS-mount kameraya 5 mm’lik adaptör ring eklenerek kullanılabilir.
CCD (Charge coupled device) :
Kameranın ön kısmında, ışığa duyarlı yarı iletken malzemeden yapılmış bölge.
Bu bölgenin boyu çapraz olarak ölçülür ve 1/4″, 1/3″, 1/2″ veya 2/3″ olabilir. İki tip CCD bulunur.
Frame transfer ve interline transfer.
CCIR : Kamera terimleri
Video işareti için Avrupa 625 satır standardı.
Composite video :
Senkronizasyon ve video işaretini birlikte barındıran tam video işareti.
Senkronizasyon işareti 0.3V ve video işareti 7.0V olmalıdır.
CS-Mount :
2/3″. 1/2″ ve 1/3″ CS-mount kameralar için dizayn edilmiş yeni nesil lensler. Lensin arka yüzeyi ile odak uzaklığı arası 12.5 mm’dir.
CS-mount lensler C-mount kameralarla kullanılamazlar.
Bu lensler C-mount lenslere göre daha kompakt ve ucuzdurlar.
dB:
Desibel iki işaret arasındaki logaritmik oran.
D.D. (Direct drive, DC drive) :
Video drive lenslerde olduğu gibi kameradan referans olarak video işaretinin değil, D.C gerilimin alındığı lensler.
Digital signal :
Mikro işlemcilerin kullanılması için sayısal forma sokulmuş analog işareti.
Duplex (multiplexer) :
Ekranı istenen şekilde kontrol etmenize imkan verirken (dörde, dokuza, on altıya bölme, anahtarlama, tam ekrana izleme, zoom vs.) aynı zamanda tüm kameraların kaydedilmesini sağlayan multiplexer.
E.I (Electronic iris) :
Kameranın shutter ayarını otomatik yaparak bazı yerlerde otomatik iris lensler iris lensler yerine manuel iris lenslerin kullanılmasını sağlayan elektronik devre.
EIA :
Video işareti için Amerikan 525 satır standardı.
Field (alan) :
Bir çerçevenin 312 1/2 satırdan oluşan yarısı. Her saniye 50 alan oluşturulur.
Frame (çerçeve) :
İki geçmeli alanın (field) birleşiminden oluşur. Saniyede 25 frame (çerçeve) üretilir.
Gen lock  Harici senkronizasyon :
Her kameraya, üzerinde senkronizasyon darbeleri taşıyan ayrı bir koaksiyel kablo çekilir ve böylece her kameranın alanları (field) aynı anda üretmesi sağlanır.
Sistemde switcher kullanıldığında ekrandaki kaymaların önüne geçilir ve multiplexer’larda update zamanı artar.
Hertz (Hz) : Kamera terimleri
Saniyedeki değişim sayısı.
Internal sync :
Harici kaynaklara bağımlı kalmaksızın senkronizasyon işaretlerinin kamera içinde üretilmesi. Kristal tarafından kontrol edilen bir osilatör tarafından üretilir ve şebekeden beslenmeyen kameralarda kullanılır.
İris :
Görüntü algılayıcısı üzerine düşen ışık miktarını ayarlamaya yarayan mekanizma.
ISDN (Integrated Services Digital Network) :
Terminal adaptörleri kullanılarak video işaretlerinin 128 Kbps hızında iletilmesine izin veren
dijital telefon hattı çoğu Avrupa ülkesinde kullanılır.
PSTN (Public Switched Telephone Network) :
Video işaretinin modem kullanılarak yollandığı standart telefon hatları.
Lens mount :
C-mount ve CS-mount’a bakınız.
Line locked : Kamera terimleri
Kameranın senkronizasyon darbelerinin AC besleme gerilimine kilitlenmesi.
Luminance : Video işaretinin parlaklık bileşeni.
Lux :
Lümen/metre kare olarak ışık yoğunluğu. Kameraların görüntü algılayıcılarının hassasiyetlerini tanımlamak için kullanılır.
Matrix switching :
Gelişmiş bir anahtarlama metodudur. Kamera giriş ve monitör çıkış sayısı teorik olarak sınırsızdır. Geniş sistemlerde değişik kamera gruplarının değişik amaçlar için programlanması için kullanılır.
Multiplexer :
Belirli sayıda kamera girişi olan bu kameraların görüntülerini aynı anda kaydeden cihaz.
Bir çok modelde ekranı dörde, dokuza, on altıya, vs. bölme özelliği vardır.
Önceden programlanan alarm girişleri ve çıkışları vardır.
Scanner (tarayıcı) :
Kameraya yatay hareket vermek için kullanılan uzaktan kumanda edilen motorlu cihaz.
Pan tilt :
Kameranın üzerine konduğu yatay ve dikey hareketi sağlamak için kullanılan, uzaktan kumanda edilen motorlu ünite.
Quad splitter :
Dört kameradan gelen görüntüyü bir monitörde aynı anda gösteren cihaz. Herhangi bir kamera tam ekran izlenebilir.
S/N ratio (işaret/gürültü oranı) :
Bir işaretteki gürültü seviyesini gösteren, dB olarak belirtilen ölçü Video işareti
için 45dB ile 60dB arasındaki değerler kabul edilebilir. 40dB’den az değerle için işarette gürültü olmaya başlar.
Sensitivity (duyarlılık) :
Genellikle lux olarak belirtilir. 1vp-p video işareti oluşturmak için görüntü algılayıcı üzerine düşmesi gereken ışık miktarıdır. Ama daha sıklıkla lensin üzerine düşen ışık miktarı olarak belirtilir. Bu yüzden kullanılacak lensin ışık iletme değerinin bilinmesi gereklidir.
Telemetry transmitter :
CCTV sisteminin kontrol merkezinde bulunan ünite. Pan/tilt/zoom kameralar için anahtarlar, joystikler vs barındırır.
Telemetry :
Kullanılan ekipmanların kontrol edilmesi için gerekli olan işaretlerin yollandığı sistem.
CCTV sistemlerinde pan, tilt, zoom, ışıkları açma/kapama, preset pozisyonlarına gitme vs. gibi fonksiyonlarının kontrol edilmesi. Kumanda noktasında verici (transmitter) bulunur, uzaktaki noktada ise alıcı (receiver) bulunur. İşaretler twisted pair ( 2 damar ) kablo ile veya işaretlerini de taşıyan koaksiyel kablo ile iletilebilir.
Termination (Sonlandırma ) :
Normal video işaretinin bant genişliğinde video kablosu 75 ohmluk bir empedansa ihtiyaç duyar. Monitörlerin arkasında 75 ohm ve “high Z” seçimi yapılabilen anahtar bulunur kamera görüntüsü tek monitörde izlenecekse bu anahtar 75 ohm da olmalıdır. Eğer kamera görüntüsü ikinci bir monitörden daha izlenecekse ilk monitördeki anahtar high Z’e getirilmeli, ikinci monitördeki anahtar 75 ohm’a getirilmelidir.
Time Lapse VCR :
Uzun sürelerde kayıt yapmak için kullanılan endüstriyel video. 3 saat ile 960 saat değişen modlar da kayıt yapılabilir. Normalde 3 saatlik modda saniyede 25 resim kaydedilirken, kayıt süresi arttıkça bu sayı düşer. Bir alarm geldiğinde otomatik kayda geçip herhangi bir modda kayıt yapabilirler. Yakın zamanda yerlerini dijital kayıt cihazlarına bırakacaklardır.
Varifocal :
İki farklı odak uzaklığı arasında istenen görüş açısının manuel olarak ayarlanabildiği lens (mesela:3.5-8 mm).
Video switcher (video anahtarlayıcı) :
Değişik kameraların monitörde izlenmesini sağlayan cihaz. Kameralar manuel veya otomatik olarak ekrana getirilebilir.
Motion Detection :
Görüntüdeki kontrast değişiminin elektronik analizi yapılarak hareket algılaması yapılan sistem.
Y/C : Resim kalitesini arttırmak için renkli kameralarda parlaklık (Y) ve renk © bilgilerinin ayrı kablolardan taşınması.

kamera terimleri

Daha fazla oku...

Güvenlik sistemleri seçimi yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir?

Artık korunaklı olmasını istediğimiz alanları 24 saat gece gündüz gözetim altında tutmak gelişmiş güvenlik sistemleriyle mümkün. Bilinçli bir tüketici olmak için güvenlik sistemleri seçiminde bazı detayları iyi bilmemiz ve seçim yaparken bu kriterleri göz önüne almamız gerekmektedir. İyi bir araştırma yapılmadan seçilen güvenlik sistemleri ya gereksiz maliyetlere yada düşük kalite ve işçiliğe sahip olacaktır. Güvenlik sistemlerinin konuşlandırılacağı alanların coğrafi durumuna göre ürün seçimi yapılmalı, ileride olabilecek aksiliklere karşı yeterli özelliklerde ürünler tercih edilmelidir. Mesela iş yerinde para alış verişi yapılan bir alanı elde tutulan parayı seçebilecek kalitede görmek isteyen bir müşterinin bu alanda gece görüşlü dış mekan kamera kullanması çok anlamsız olacaktır. Böyle bir ihtiyaç karşısında ayarlanabilir lensi olan yüksek kalite bir iç mekan box kamera olarak adlandırılan ürünlerden kullanılması en doğru seçim olacaktır. Apartmanlarının önünü koruma altına almak isteyen apartman sakinleri ise güvenlik sisteminin konuşlandırılacağı bölgede çok parlak ışık kaynakları (sokak lambaları, bina ışıkları vb…) var ise ürün seçerken otomatik ışık dengesi yapabilen bir kamera seçmelidirler.

Güvenlik kameralarında ki özellikler nelerdir ? Hangi amblem ne anlama gelir ?

 

Güvenlik kamera seçiminde müşterilerin en çok merak ettiği hususlardan birisi kameraların sahip olduğu özelliklerin gerçekte ne anlama geldiğidir. Bu ifadelere kısaca değinelim;

1 – CCD Sensör ne anlama gelir?

 

1-3CCD

 

CCD sensörü ortamdaki ışığı toplayarak elektriksel video sinyaline dönüştüren devre elemanıdır. 1/4″ , 1/3″ , 1,2″ vb. değerler bu devre elemanının köşeden köşeye uzaklığını belirtir. Güvenlik kamera sektöründe en çok 1/4″ ve 1/3″ değerlerinde CCD kullanılır. CCD Sensörünün büyük olması, resim alanın genişlemesini sağlar, ortamdan daha fazla ışık absorbe edilir bu sayede düşük ışıklı ortamlarda daha iyi görüntü elde edilir.

2 – TVLine değeri nedir?

 

2- TVL

hi-res-imgTVLine değeri en genel ifadeyle güvenlik kamerasının görüntü çözünürlüğünü ifade eder. Günümüzde 480Tvline değeri altındaki kameralar pek kullanılmamaktadır. Gelişen teknolojiyle birlikle her geçen gün TVLine değerleri yükselmektedir. Güvenlik kamerası seçimi yapılırken en çok dikkat edilecek husus TVLine değeridir. Tüketicilerin üzerinde durması gereken bir diğer konu ise piyasada bolca bulunan sahte TVLine değerine sahip güvenlik kameralarıdır. Türkiye’de hali hazırda bir test laboratuvarı olmadığından dolayı güvenlik firmalarının bazıları düşük değerlerdeki ürünlere yüksek değerliymiş gibi reklam yapıp satmaktadırlar. Müşterilerin bu gibi olumsuz durumlardan kendilerini korumalarının bir yolu alacakları değerdeki güvenlik kameralarının videolarına video paylaşım sitelerinden göz atıp satın aldıkları kameralar ile karşılaştırmalarıdır.

3 – Renkli ve Siyah Beyaz olma durumu.

 

3- COLOR4- DAY&NIGHT

tdn-img

Güvenlik kameraları gündüz renkli, gece ışıksız ortamlarda ise siyah-beyaz görüntü verir. Piyasada ki kameraların neredeyse tamamı bu özelliktedir.

4 – Görüş açısı

 

5- 50M-VIEW

Güvenlik kameralarının üzerindeki lensle doğru orantılı olarak belli bir görüş alanı vardır. Bir güvenlik kamerası konuşlandırıldığı bölgeye göre bazen çok uzak noktaları ekranda gösterir. Fakat ekranda gösterdiği görüntünün tamamı beklenen netlikte olmaz. Sabit bir güvenlik kamerası yaklaşık 30mt görüş alanı içerisinde kaliteli görüntü elde edebilir. Ürün tanıtımlarında 50mt-70mt gibi rakamlar gerçeği yansıtmamaktadır. En yüksek çözünürlüklü plaka okuma kameraları dahi plaka okuyabilmesi için araçların tampon bölgesini görecek şekilde dar açılı ayarlanırken standart bir kameradan geniş açılı bir ayarlamada 30mt alanı net görmesini beklemek mantıklı olmayacaktır. Çok yüksek çözünürlük gerektiren uygulamalarda HD grubu güvenlik kameraları kullanılması gerekmektedir.

5 – Kameralardaki gece görüş özelliği.

 

6- LED

Güvenlik kameralarının gece görüş özelliğini belirleyen etmen görüş alanını aydınlatan kızıl ötesi ışık huzmeleridir  Bu iş güvenlik kameralarında LED ışıklar vasıtasıyla sağlandığı için IR Led olarak isimlendirilir. Kızıl ötesi Led ışık kaynağı bir kamerada ne kadar kaliteliyse güvenlik kamerasının gece görüş özelliği o derece kaliteli olacaktır. Günümüzde IR Led’lerin yanı sıra Array Led denilen yeni bir aydınlatma teknolojiside kullanılmaya başlanmıştır. Tüketicilerin ürün seçimi yaparken esas alacağı konulardan biriside budur denilebilir.

6 – Güvenlik kamerasının Çipseti Sony’mi olmalı, Sharp’mı olmalı?

 

7- SONY-CCD8- SHARP

Güvenlik kameralarında kullanılan çipset markaları genel olarak Sony ve Sharp’tır. Sony genel anlamda kullanılan ve piyasaya yeni teknolojiler kazandıran lider çipset üreticisi konumundadır. Sony markasının son olarak piyasaya sürdüğü çipset modeli Effio’dur.

7 – BLC Özelliği nedir, ne işe yarar?

 

9- BLC

blc-img

Açılımı Blacklight Compensation yani arka ışık bastırma teknolojisidir. Şöyle ki, bir odaya konuşlandırılan kameranın kapıya bakan bölümünde gün ışığını arkasına almış bir kişinin yüzü BLC teknolojisi olmayan bir kamerada simsiyah görünür çünkü kamera görüntüyü dengeleyemez. BLC teknolojisi devrede olduğunda örnek verdiğimiz senaryodaki kişinin yüzü düzgün bir şekilde seçilebilir hale gelecektir.

8 – AGC Özelliği nedir, ne işe yarar?

 

10- AGC

agc-img

Açılımı Automatic Gain Control yani otomatik kazanç kontrolüdür. Güvenlik kamerasının video sinyal gücünün gerektiği zaman otomatik olarak düşürülüp gerektiği zaman yükseltilmesi işinin donanımsal olarak yapılmasıdır. Bu şekilde görüntü stabil hale getirilir ve görüntü sinyalinde kopmalar meydana gelmez.

9 – AWB Özelliği nedir, ne işe yarar?

 

11- AWB

Açılımı Auto White Balance yani otomatik beyazlık dengelemesidir. Bu özellik güvenlik kamerasına algıladığı ışık miktarına göre renk ayarı yaptırır. Daha iyi görüntüler elde edebilmek için gözardı edilmemesi gereken bir özelliktir.

10 – LUX Değerinin anlamı nedir, ne işe yarar?

 

12- LUX0

lux-img   Güvenlik kameralarında bu değer metrekare başına düşen ışık yoğunluğunu ifade eder. Görüntü algılayıcısının hassasiyeti büyük ölçüde bu değer bağlıdır. Güvenlik kamerasının kullanılmasının düşünüldüğü yere göre LUX değeri düşük bir kamera tercih edilmelidir.

11 – 3D-DNR Özelliği nedir, ne işe yarar?

 

14- DNR

Bu özellik ile düşük ışık seviyelerinde sinyal/parazit dengesi oluşturularak sağlıklı görüntüler elde edilir. Bu sayede sistem %70′e varan oranda daha uzun kayıt yapabilir.

12 – ATW Özelliği nedir, ne işe yarar?

 

13- ATW

atw-img

ATW nedir

Görüntü sıcaklığı doğrudan çevreye ve görüntünün rengine bağlıdır. ATW, beyaz dengesini değişen ışık koşullarına göre otomatik olarak ayarlar.

13 – Sens-Up Özelliği nedir, ne işe yarar?

 

sens-up-img

sesn-up nedir

Sens-Up, düşük ışık seviyeli ortamlarda daha net ve parlak görüntü elde edilmesini sağlar.

14 – WDR Özelliği nedir, ne işe yarar?

 

15 -DWDR

DWDR nedir

d-wdr-img

Işığın az veya yoğun olduğu durumlarda, ortalama bir aydınlık düzeyi belirleyerek kameranın net ve kaliteli görüntü almasını sağlar. WDR teknolojisi ayrıca kameranın, ışık yanısıması, kontrast bozukluğu ve kötü ışıklandırma koşullarından da etkilenmesini engeller.

15 – HS-BLC Özelliği nedir, ne işe yarar?

 

hlc-img

BLC nedir ne işe yarar

Görüntü içinde parlak noktaları maskeleyerek kameranın ışıktan daha az etkilenmesine, ışık kaynağının çevresindeki detayların (plaka, yüz, tabela vb.) daha net görüntülenmesini sağlayan bir teknolojidir.

16 – Motion Detection Özelliği nedir, ne işe yarar?

 

16 -MOTION-DETECTION

motion-img

MOTION DEDECTION nedir ne işe yarar

Güvenlik kameralarında bu özellik ile görüntü alanı içerisinde isteğiniz doğrultusunda bölgeler belirleyebilir ve bu bölgeler içerisinde oluşabilecek hareketleri ekranda alarm olarak gözlemleyebilirsiniz.

17 – IP Standardı ne anlama gelir?

 

17 -IP

Güvenlik kameralarında IP standardının anlamı ürünün sugeçirmez olduğudur. Dış ortam kameralarının tamamı IP standardında üretilir.

18 – OSD Menü nedir?

 

18 -OSD

osd-img

OSD MENU nedir ne işe yarar

OSD menüsü, kamera fonksiyonları ve görüntü ayarlarının DVR veya kamera üzerinden bir menü aracılığıyla kontrol edilmesini sağlar.

19 – Low-Temp Ne anlama gelir?

 

19 -LOW-TEMP

Low-Temp, güvenlik kameralarında ve güvenlik sistemleri ürünün stabil çalışabileceği minimum sıcaklığı belirtir. Güvenlik kamera sisteminin konuşlandırılacağı coğrafi bölgenin sıcaklık değerlerinin iyi bilinmesi kullanılacak ürünlerin akıbeti açısından iyi olacaktır.

20 – Vandal-Proof Nedir?

 

20- VANDAL-PROOF

VANDAL PROOF nedir ne işe yarar

Vandal-Proof bir güvenlik kamerasının güvenlikli bir gövdeye sahip olduğunu ifade eder. Nezaretler ve bankamatik bölgeleri gibi saldırıya açık alanlarda bu tip güvenlik kameralar kullanılmalıdır.

Sabio Güvenlik Sistemleri

Daha fazla oku...